Grundkurs i texttydning

Hösten grundkurs i texttydning kommer att genomförs under 5 tisdagar i rad med Anita Karlsson som utbildare.

4 oktober i Tr/A/373 kl. 16:30-19:00
11 oktober i Tr/A/373 kl. 16:30-19:00
18 oktober i Tr/A/373 kl. 16:30-19:00
25 oktober i Tr/A/373 kl. 16:30-19:00
1 november i Tr/A/373 kl. 16:30-19:00

Det är en renodlad grundkurs där du kommer att gå igenom olika stilar och grunderna inom texttydningen. Inga krav på förkunskaper. Så du kan som ren nybörjare anmäla dig och få hjälp att komma igång med din texttydning i släktforskningen.

Kostnad 250 kr.
Anmälan skickar du till sff.fmv@fmv.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Välkomna till Grundkurs i släktforskning.

FMV Släktforskarförening genomför grundkurs omfattande 5 träffar om vardera ca 2,5 timme under hösten 2016. Kursledare Mats Johansson.

17 oktober                 Steninge 16:30 – 19:00
31 oktober                 Skånelaholm 16:30 – 19:00
14 november            Steninge 16:30 – 19:00
28 november            Steninge 16:30 – 19:00
12 december            Steninge 16:30 – 19:00

Det är en renodlad grundkurs där vi kommer att gå igenom de vanligaste källorna och grunderna i forskningen.

På kursen kommer vi att noggrant gå igenom de vanligaste källorna som används i den grundläggande släktforskningen, kyrkoböckerna omfattande födelse- och dopbok, vigsel och lysningsbok, död och begravningsbok, in- och utflyttningslängder samt husförhörslängder och församlingsböcker.
Vi kommer även att presentera vanliga hjälpmedel såsom dataregister, CD/DVD-skivor och länkar på internet.

Huvuddelen kommer att ägnas åt metodiken vid släktforskning, genom att vi tillsammans genomför ett tillämpat exempel, där fällor, tips och annat kommenteras.
För att själv kunna söka och lära mellan träffarna bör du ha tillgång till ett abonnemang på kyrkoböckerna online. Vi rekommenderar Arkiv Digital (www.arkivdigital.se ) eller Riksarkivets bilddatabas SVAR (www.sok.riksarkivet.se) .

Om det finns minst 5 som önskar det kommer vi att erbjuda ett prisvärt kursabonnemang på 15 veckor på Arkiv Digital, så att abonnemanget räcker över kursen och jul-nyårshelgerna.
För att dokumentera ditt resultat behöver du ett program. De vanligaste för PC är ”Min Släkt” (se www.dannbergsdata.se ) och ”DISGEN” (se www.dis.se) och för Mac ”MacFamilyTree 8”.
På kursen kommer vi att gå igenom och använda ”Min Släkt ver 4.0”. Har du PC så föreslår vi att du laddar ner en demoversion om du inte redan använder ett annat program.

Det är inga krav på förkunskaper.
Kostnad är bara 275 kr för kursen samt 225 kr för abonnemanget om du önskar det. (Är du inte medlem måste du bli det vilket fn kostar 100 kr/år).

Max 16 deltagare. Först till kvarn…

Anmälan till sff.fmv@fmv.se  senast 5 oktober med kopia till mats@annomats.se omfattande:

 1. Namn och mailadress
 2. Om du inte har tillträde till TreVapen ditt personnummer.
 3. Om du önskar Arkiv Digitals abonnemang eller inte

Betalning sker när du fått kvittens på att du fått plats.

Välkomna!
Styrelsen

Nyfiken på Släktforskning!

FMV SFF Mats Johansson kommer att ha ett öppet hus/introduktion på FMV till släktforskning. Introduktionen är öppen för alla FMV:are och medlemmar i FMV SFF är naturligtvis välkomna. Om ni behöver hjälp med inpassering maila då till sff.fmv@fmv.se

Vi berättar lite om hur man börjar och vad man kan finna.

Vilka dataprogram finns?

Hur dokumenterar man det som hittas?

Tid och plats: 20 september mellan 17.00 och 18.30 i lokal Skokloster

Välkomna

FMV Släktforskarförening

Medlemsmöte den 19 maj kl 16.30

Intresset för att släktforska med hjälp av DNA-tester exploderar i Sverige och runt om i  världen. Peter Sjölund, en av landets ledande DNA-släktforskare, berättar om de nya fascinerande möjligheterna att kunna kartlägga släktskap 1000-tals år tillbaka med hjälp av DNA. Han visar hur det går till att DNA-testa sig för att kunna ge sig in i DNA-släktforskningens spännande värld och det kommer efter föredraget att finnas möjlighet att köpa DNA-test och testa sig på plats.

Soldatforskning

Föredrag den 17 mars klockan 16.30 om Soldatforskning
Lokal: FMV, Skokloster
Anmälan senast den 16 mars, om ni har behov av stöd för inpassering så meddela då personuppgifter.
”Hur jag hittar mina militära förfäder”. Lars Ericson Wolke kommer till oss och berättar om de olika stegen, för att du ska kunna hitta olika uppgifter om en soldat eller båtsman i rullor och annat arkivmaterial. Lars kommer också att beröra 1800-talets beväringar.
Avslutningsvis kommer det finnas plats för frågor.
Lars har arbetat nästan 20 år på Krigsarkivet, främst som ansvarig för forskarservicen.

Välkomna Styrelsen

Årsmöteskallelse

FMV Släktforskarförenings Årsmöte äger rum torsdagen den 11 februari 2016 klockan 17:00 i FMV Konferenscenter /Skokloster med efterföljande Medlemsmöte.

Förslag till dagordning vid årsmötet den 11 februari 2016

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän som jämte mötets ordförande skall justera protokollet och tillika fungera som rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse och dagordning.
 5. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret,
  – Verksamhetsberättelse
  – Resultat och Balansräkning
 6. Revisionsberättelse.
 7. Godkännande av Resultat och Balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Val av övriga styrelseledamöter.
 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 11. Val av två ledamöter, varav en är sammankallande, att ingå i valberedningen inför nästa årsmöte.
 12. Förslag till programverksamhet för 2016.
 13. Inträdesavgiften för 2016.
 14. Inkomna motioner.
 15. Övriga ärenden.
 16. Årsmötet avslutas.

Årets Verksamhetsberättelse skickas ut senare.

På Medlemsmötet efter årsmötet kommer Mats Johansson FMV SFF att berätta om nyheter inom släktforskningsområdet.

Konstituerande möte äger rum direkt efter årsmötet.

Glöm inte meddela ditt personnummer till sff.fmv@fmv.se när så erfordras för inpassering via TrV vakten.

VÄLKOMMEN!

önskar styrelsen i FMV Släktforskarförening

Soldatforskning

Föredrag den 17 mars 16.30

Soldatforskning.
”Hur jag hittar mina militära förfäder”. Lars Ericson Wolke kommer till oss och berättar om de olika stegen, för att du ska kunna hitta olika uppgifter om en soldat eller båtsman i rullor och annat arkivmaterial. Lars kommer också att beröra 1800-talets beväringar.
Avslutningvis kommer det finnas plats för frågor.

Lars har arbetat nästan 20 år på Krigsarkivet, främst som ansvarig för forskarservicen.

Välkomna

Fröken Frimans Krig

Släktforskarföreningens medlemsmöte 21 januari

FMV Släktforskarförening, SFF FMV, inbjuder till medlemsmöte den 21 januari klockan 17.00 i Filmsal C på Tre Vapen

Fröken Frimans Krig

Eva Kaijser berättar om Sveriges första stora kooperativa förening, Svenska Hem och om kvinnohistoria med rösträttskamp.

Matfusket var utbrett i Stockholm vid förra sekelskiftet och i början av förra seklet tröttnade en handfull stockholmskvinnor på den snuskiga och dyra maten hos handlarna. Under tumult, hotelser och aktiv bojkott från de manliga handlarna i Stockholm öppnade Svenska Hem den 8 november 1905 sin första butik på Jakobsbergsgatan under Anna Whitlocks ledning.

Butiken ägdes av sina medlemmar och enbart kvinnor fick handla där. Det skulle säljas goda varor till rimliga priser. Kunderna fick återbäring på sina inköp. De kunde också få färdiglagad mat och varor hemsända. Men precis som i SVT:s dramaserie ”Fröken Frimans krig” blev det en dramatisk kamp. För hur gör kvinnor som varken har arbete, rösträtt eller egna pengar att bestämma över? När de dessutom får alla manliga handlare emot sig?

På mötet serveras kaffe eller te med goda bullar.

Anmälan till FMV SFF, sff.fmv@fmv.se

Arrangemanget är gratis för medlemmar, för icke medlemmar kostar det 50 kr.
Passa på att bli medlem i FMV Släktforskarföreningen för 150 kr per år.

Styrelsen hälsar varmt välkommen